Κυριακή, 25 Αυγούστου 201919:03:13

 

   

 

Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Μ. Τρίτη 23 Απριλίου

Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, τη Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 1649/45/14, για τα παρακάτω έργα:

  1. Αντιστήριξη κεντρικής οδού με συστοιχία πασσάλων στην ΤΚ Μέρωνα Δήμου Αμαρίου, με φορέα υλοποίησης την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αμαρίου ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4180/30-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  2. Πιλοτική Μονάδα Αεριοποίησης Λυματολάσπης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ρεθύμνου, Δήμου Ρεθύμνου, με φορέα υλοποίησης ΔΕΥΑΡ Ρεθύμνου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 151/13-2-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  3. Διευθέτηση στο πλαίσιο οριοθέτησης ρέματος στη θέση «Βρυχιές» εντός οικισμού Κόκκινου Πύργου Δήμου Φαιστου ΠΕ Ηρακλείου», με ιδιοκτήτη του οικοπέδου τον κ. WILLEM JAN VAN DE VIS, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 285/31-1-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  4. Διαμόρφωση Κόμβου Σούδας και ανασχεδιασμός της σύνδεσης της Π.Ε.Ο. (λεωφόρος Σούδας) και της οδού Ακρωτηρίου της ΔΕ Σούδας Δήμου Χανίων» με φορέα έργου την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 425/8-2-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  5. Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας «WIND HELLAS Tηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ» με κωδική ονομασία «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 1200511» στη θέση «Μεγκοκορφή» ΔΕ Ρούβα, Δήμου Γόρτυνας, ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 383/8-2-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  6. Νότιος Οδικός Άξονας Κρήτης (Οδικά τμήματα εντός Ν. Ρεθύμνου): Οδικό υποτμήμα Παλέ - Σπήλι, με φορέα υλοποίησης την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης στην ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 168/23-1-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

                                       

                                                                                

                       

                                                                                                                     

 

 

                

                               

                         

                               
                            

 

 

 

 

                                                                                             

                           

                                                                     

 

                                                                    

 

Back to top
Go to bottom