Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 201913:12:02

Αγροτικά

Νέος κύκλος αδειοδοτήσεων για αγροτικά φωτοβολταϊκά με ειδική ταρίφα

Σε έναν νέο κύκλο αδειοδοτήσεων φωτοβολταϊκών έως 100 kW για κατά επάγγελµα αγρότες µε αυξηµένες ταρίφες ανά κιλοβατώρα σε σχέση µε τις σηµερινές, προσανατολίζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε τα όσα µετέφεραν εκπρόσωποί του στα περιθώρια της Agrothessaly.

Η κίνηση αυτή αφορά πώληση όλης της παραγόµενης ενέργειας στο δίκτυο και όχι αυτοπαραγωγή µε ενεργειακό συµψηφισµό (net-metering), ενώ προγραµµατίζεται να µπει και µία σταθερή τιµή ανά κιλοβατώρα, την ώρα που µέχρι σήµερα οι αγρότες αλλά και άλλα φυσικά πρόσωπα λάµβαναν για αποδόσεις έως 100 kW τιµή 7,3 ευρώ την κιλοβατώρα. Ενώ, για αποδόσεις έως 500 kW η τιµή είναι στα 6,6 ευρώ.

Υπενθυµίζεται ότι στα φωτοβολταϊκά αν οι αγρότες έµπαιναν στο ειδικό καθεστώς που προβλέπεται για αυτούς η τιµή δεν είναι σταθερή και ορίζεται µε βάση τη χρονολογία στην οποία έκαναν την επένδυση. Αυτό που συζητείται είναι η σταθερή τιµή της κιλοβατώρα να µπει κοντά στα 10-12 ευρώ, ωστόσο είναι κάτι ακόµα πολύ πρόωρο για να βγουν ασφαλή συµπεράσµατα, την ώρα που µάλιστα διανύουµε και προεκλογική περίοδο.

∆ιορθώσεις στο new deal

Εν τω µεταξύ, ο υπουργός Γιώργος Σταθάκης από το βήµα της Βουλής προανήγγειλε πως θα υπάρξουν «διορθώσεις» στην οριζόντια (µη παραµετροποιηµένη) µείωση τιµών σε βάρος των αγροτών, που κατασκεύασαν τα φωτοβολταϊκά τους πάρκα το 2011 και 2012.

Όπως είπε, «τώρα που έχουν δηµιουργηθεί προϋποθέσεις -έχουµε ένα πλεονασµατικό ΕΛΑΠΕ, έχουµε καταργήσει τη χρέωση του  προµηθευτή και το τέλος λιγνίτη και µας δίνεται η δυνατότητα να διορθώσουµε µικροαδικίες που υπήρχαν στο new deal- είµαστε ανοιχτοί σε συζήτηση. Και ελπίζουµε ότι σύντοµα θα µπορέσουµε να βρούµε µια λύση στα προβλήµατα που παρήγαγε το new deal».

Πηγή: agronews

                                       

                                                                                

                       

                                                                                                                     

 

 

                

                               

                         

                               
                            

 

 

 

 

                                                                                             

                           

                                                                     

 

                                                                    

 

Back to top
Go to bottom