Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 201918:08:28

Αγροτικά

Ποσοστιαία προσαύξηση ανά κυβικό μέτρο για τον περιορισμό της σπατάλης του νερού από τον ΤΟΕΒ Α΄ Ζώνης

Pin It

 

 Μέτρα προκειμένου να περιοριστεί η σπατάλη νερού επιβάλλοντας ποσοστιαία  προσαύξηση ανά κυβικό μέτρο, εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, ΤΟΕΒ Α΄ Ζώνης Μεσσαράς.

«Σας ενημερώνουμε ότι χθες Βράδυ 22/02/2018 στην Ταβέρνα « Πέλαγος » στον Κόκκινο Πύργο πραγματοποιήθηκε η Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Οργανισμού μας. Παρόντες στην Συνέλευση εκτός των Μελών της σε απαρτία , ήταν ο Δήμαρχος Δήμου Φαιστού με τον Αντιδήμαρχο κ. Μαυράκη και τους Προέδρους των Τοπικών κοινοτήτων του πρώην Δήμου Τυμπακιου.

Συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων ήταν η παραχώρηση των αρδευτικών δικτύων του πρώην Δήμου Τυμπακίου και η επιβολή αρδευτικών τελών με περιορισμό ανά καλλιέργεια ανά στρέμμα , περάν των ορίων του οποίου θα επιβάλλεται ποσοστιαία  προσαύξηση ανά κυβικό μέτρο νερού , με σκοπό τον περιορισμό σπατάλης νερού » αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

 

Pin It

                                       

                                                                                

                       

                                                                                                                     

 

 

                

                               

                         

                               
                            

 

 

 

 

                                                                                             

                           

                                                                     

 

                                                                    

 

Back to top
Go to bottom