Κυριακή, 21 Απριλίου 201911:06:54

 

   

 

Εορτολόγιο

Σάββα του Ηγιασμένου, Αγίου Διογένους μαρτύρου

Διογένης
Σάββας, Σάβας, Σαββούλης, Σαββούλα, Σαβούλα, Σαβούλη

                                       

                                                                                

                       

                                                                                                                     

 

 

                

                               

                         

                               
                            

 

 

                                                                                             

                           

                                                                     

 

                                                                    

 

Back to top
Go to bottom