Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 201917:10:20

 

   

 

Εορτολόγιο

Σάββα του Ηγιασμένου, Αγίου Διογένους μαρτύρου

Διογένης
Σάββας, Σάβας, Σαββούλης, Σαββούλα, Σαβούλα, Σαβούλη

                                             

                                                                                

                          

                           

                                 

                               
                            

                                                                                              

                            

                                                                     

 

                                                                    

 

Back to top
Go to bottom